Zufiks Sp. z.o.o.
ul. Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 46
fax. 89 521 39 35
e-mail: zufiks@wp.pl

Zamówienie


Zamówienie

Podmioty zainteresowane naszą ofertą dotyczącej usług rewizji finansowej prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam przygotować stosowną ofertę.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani innymi usługami prosimy o wysłanie stosownego zapytania dorogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, bądź kontakt telefoniczny pod nr telefonu 089 527 90 46. Zapraszamy również do Siedziby Spółki ZUFIKS w Olsztynie przy ulicy Kajki 10/12.

Nazwa i adres firmy:


Nr. telefonu i faksu*:
Forma prawna:
Przedmiot działalności faktycznie wykonywanej w roku podlegającym badaniu:
Liczba zatrudnionych w roku poprzednim*:
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w roku poprzednim*:
Wynik finansowy netto w roku poprzednim*:
Wartość aktywów razem w roku poprzednim, w tym:
a) majątek trwały*:
b) majątek obrotowy*:
Ilość głównych dostawców:
Ilość odbiorców:
Częstotliwość inwentaryzacji składników majątkowych:
Czy podmiot jest wielozakładowy: Tak Nie
Czy badanie będzie obejmowało:
a) sprawozdanie skonsolidowane Tak Nie
b) sprawozdanie jednostkowe Tak Nie
Jaki okres będzie objęty badaniem? 12 mc-y Inny
Kto przeprowadził badanie za rok ubiegły i czy opinia była z zastrzeżeniem?
Czy była przeprowadzona kontrola podatkowa za okres objęty badaniem? Tak Nie
Czy występują znaczące sprawy sporne? Tak Nie
Czy istnieje wyodrębniona organizacyjnie komórka kontroli wewnętrznej? Tak Nie
Czy nastąpiły zmiany na stanowisku Głównego Księgowego? Tak Nie
Czy zmienił się wiodący personel finansowo – księgowy? Tak Nie
Oznaczenie sądu rejonowego i numeru, pod którym Spółka jest zarejestrowana:
Skład Zarządu:
Wysokość kapitału zakładowego:
pola oznaczone (*) są wymagane.
Informacje dodatkowe:

Wymagania dodatkowe::


Strona główna   |   O firmie   |   Oferta   |   Grupa Finans-Servis   |   Zamówienie   |   Kontakt

wykonanie: rafamalk.pl